My Board

Tam Versiyon: sera gazı doğrulama
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Qsi.com.tr olarak, üretim süreci ve bununla birlikte hizmete bağlı hem zorunlu olarak, hem de gönüllü bir biçimde gerçekleştirilmekte olan sera gazı emisyon doğrulaması işlemi hususunda sizlere hizmet sunmaktayız. Bizlerin sizlere sunduğumuz hizmetler bazı kapsamlar bakımından şöyledir; 
Sera Gazı Doğrulama,
MRV Sera Gazı Doğrulama,
ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama,
Gibi olayları firma olarak hakkı ve doğru bir biçimde yerine getirme özelliği göstermekteyiz.
2 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmış olan ve buna bağlı olarak, 291314 sayılı Resmi Gazete babında yürürlüğe girmiş olan “ Sera Gazı Emisyon Raporlarına  “ ait olan doğrulama işlemi ve bunun yanı sırada Doğrulayıcı amaçlı gerekli kuruluşlara yetki verilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26.12.2016 tarihinden itibaren doğrulama hususunda faaliyet olayını yürütme konusunda firma olarak yetkilendirme işlemlerini almış bulunmaktayız. Sizlere sunacağımız hizmet detayları ise şöyledir: 
1. EU ve ETS emisyonları olayının izlenmesi ile beraberinde gerekli raporların yapılıp, doğrulanması işlemi,
2. Gerekli olmakta olan izleme gibi planlama süreçlerinin hazırlanması işlemi. Bu işleme bağlı olarak ise; Faaliyet olayının tanımı, Emisyon kaynağının belirtilmesi ya da belirlenmesi, Emisyon noktası olayının açıklığa kavuşturulması, Yıllık olarak tüketilen tahmini olan emisyonun ortalama toplam miktarı, Tesis olayına ait kategori yapılması işlemleri, 
3. İşlemleri gerçekleştirmekte olan doğrulayıcı kuruluş olayının seçimi,
4. Tüm stratejik analiz işlemlerinin doğru ve yerinde bir şekilde yapılması işlemi,
5. Proses isminde ki olaya ait olarak analizlerin gerçekleştirilmesi işlemi, 
6. Doğrulama işlemlerinin yapılmış olduğu rapor ya da raporların Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Sunulması İşlemi,
Gibi birden fazla alanda sizlere hizmet sunmaktayız. Bizler bu işlemleri yapar iken asla vizyonumuzdan ve misyonumuzdan ödün vermeyip, bunun yanı sırada sıfır hata ile gerçekleştirmekteyiz.